51489527_388972295213836_4794217326733950976_n

GeoEnergi 2019 og partnermøte Bergen

04.09.2019 10:33, GeoEnergi 2019 og partnermøte Bergen

RockStore partnermøte ble avholdt den 6. februar, back-to-back med GeoEnergi konferansen i Bergen den 4-5. februar. På Fagdagen deltok 12 av 26 partnere, til sammen 18 personer. Programmet inneholdt presentasjon av status i prosjektets ulike arbeidspakker og status presentasjoner av aktiviteter.
Brukerpartnerne bidro med flere gode presentasjoner som dreide seg hovedsakelig om case studiene i prosjektet. Møtedeltagerne hadde fine diskusjoner og fikk en god orientering av prosjektets status, aktiviteter og de videre planene for arbeidet i RockStore i 2019.
RockStore var også meget sterkt representert på GeoEnergikonferansens andre dag med presentasjon av flere pågående aktiviteter i både Norge og Sverige. Stor takk til alle partnere for bidrag til en bra fagdag og GeoEnergikonferansen! Presentasjonene fra GeoEnergikonferansen finnes her:  
 
Hvorfor energilagring i grunnen? Morten Fossum, Statkraft 
Termiska energilager – FoU program, Fredrik Martinsson, Energiforsk 

Emmaboda - Høytemperatur energilagring, Leif Rydell, Xylem 
GeoTermos 2020, Geir Andersen, Drammen KF 
Dype energibrønner for undervarme til rusegropa ved OSL, Thor Erik Musæus, Rock    Energy 
Boring for fremtidens geoenergi, Einar Østhassel, MEF 
Rock Store – demonstrasjon, utvikling og overvåking av neste generasjons             bergvarmeanlegg, Kirsti Midttømme, NORCE 
Ola Nordmann

Leder

no-reply@norceresearch.no
12345678
12345678

Ola Nordmann