Testanlegg

Aktiviteter og arbeid i RockStore er knyttet til prosjektets testanlegg
Scandic Flesland Airport

Hotell, Bergen

Testanlegg RockStore
Case IEA HPT Annex 52

Scandic Flesland Airport
test%20anlegg