shutterstock_216898462

Skal lage sesonglager for varme – i 200 meter dype brønner

Energilagringsprosjekt på Furuset får milloner i Enova-støtte.

Under Enovakonferansen fikk Fortum Oslo Varme på Furuset 36.8 millioner kroner for å etablere et lokalt lavtemperaturnett som i samspill med et høytemperatur termisk sesonglager utnytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenning. På den måten kan resten av fjernvarmenettet avlastes.
Bak prosjektet står RockStore partner Fortum Oslo Varme  som blir ansvarlig for byggingen,  Hafslund Nett, eiendomsutvikleren JM Norge, de kommunale eiendomsselskapene Omsorgsbygg og Undervisningsbygg samt system og teknologileverandørene eSmart Systems og Pixii. Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Klimaetaten skal koordinere prosjektet.
Link til TU artikkel  fra 4 februar 2019 om prosjektet er her