Feltarbeid%20gjengen%202019

14.02.2019

Fibermålinger i gang på Emmaboda!

Vinteren 2019 ble det installert fiber for distribuert temperatur målinger (DTS) i 2 brønner i brønnparken til Xylem i Emmaboda Sbverige

Arbeidet ble utført av (se foto) Leif Rydell, Niklas Håkonsson fra Xylem, José Acuña og Milan Stokuca fra Bengt Dahlgren AB i Sverige og Maria Justo Alonso fra SINTEF Communities (tidligere Byggforsk), og Randi Kalskin Ramstad NTNU IGP. Olof Andersson som er sentral i alt arbeidet som har vært utført tidligere var også der og bivånet det hele.
 
Hvorfor er det lurt å overvåke med fiber når vi allerede har målinger av temperaturene opp og ned i brønnsystemet?
Enkelt sagt gir fiber mulighet til å vite hva som skjer i brønnen på detaljnivå, og ikke bare temperaturen på den sirkulerende kollektorvæsken som måles inn og ut fra fordamperen i varmepumpen. Den høye oppløsningen i tid og utstrekning (målinger så ofte som hvert 5. sekund og for hver 25 centimeter), gjør at detaljer som vannførende sprekker og eventuelt grunnvannsbevegelse vises i målingene.
 
Temperaturmålingene med fiber, også kalt distributed temperature sensing (DTS) kan også verifisere andre forhold som f.eks. nærhet (inklusive sprekkesystemer) til nabobrønner, og soner med andre temperaturer enten forårsaket av endringer varmeledningsevne (skille mellom løsmasser og berg) og/eller andre radioaktive bergarter som f.eks. alunskifer.
 
Vi håper også at målingene gjør oss i stand til å se på potensialet for varmeutveksling i brønnene ved ulike driftsforhold som for eksempel lading og varmeuttak med høye varmeeffekt per meter. 
 
«Dette blir gull, dette er fasit!», sier en veldig fornøyd Randi!