RockStore-3%20liten%20for%20web

15.11.2020

RockStore partner møte 18. nov 20

Vi samles digitalt til et nytt partnermøte

Agenda for høst møtet er 
13.00    Velkommen,  Kirsti Midttømme, prosjektleder, NORCE
13.05   Livsløpsanalyse (LCA)  energisystemet til Scandic Airport Flesland, innledende arbeid,
             Vetle Kjær Risinggård, NORCE
1325    GeoTermosen, Fjell skole, Drammen kommune – vinner av årets lokale klimatiltak 2020,
              Geir Andersen Drammen kommune og Randi K. Ramstad, NTNU
13.45   Modellering av BTES – driftstrategier for Furuset caset og  modellering av serie vs parallell kobling av brønner,
            Michael Jokiel Sintef Energi og Jan Kocbach NORCE
 
Andre del blir en diskusjon om handlingsplan for 2021